תיאור טיפול בדרישת מס ענקית

לקוח שפנה אלי לפני כמה חודשים , קיבל דרישה דחופה משלטונות המס להמציא פרטים בנוגע להכנסות של משפחתו במשך שבע השנים האחרונות . לדבריו השקיע את כל חסכונות המשפחה בבניית בית אותו השכיר תמורת סכום של כ- 8,000 ש”ח לחודש. בהיותו סבור כי הכנסה מהשכרת דירה ליחיד פטורה ממס , לא הצהיר על הכנסה זו וכמובן שלא שילם מס עליה. פניתי מייד לשלטונות המס וביקשתי אורכה והשהיית ההליכים שננקטו נגדו .
ביקשתי שימציא לי את כל הפרטים על הכנסות המשפחה בשנים אלו , טופסי 106 על משכורות , מצב משפחתי וכיוב’
על פי מסמך ההקלות של מס הכנסה שפירסמתי לעיל , ניתן לבחור בין שני מסלולים אשר כל אחד מהם מוביל לתוצאת מס שונה , בהתאם לפרמטרים המשפחתיים והתעסוקתיים במשך התקופה. בבדיקה מקפת שערכתי נמצאה תמונה מורכבת כאשר בחלק מן השנים השתלם לדווח לפי מסלול אחד ובחלק מהם לפי מסלול אחר. לאחר מילוי הדו”חות המתאימים שהוגשו למס הכנסה הושג הסדר במסגרתו בוטלו רוב הקנסות והחוב שנוצר נפרס לתשלומים נוחים.

למי שקיבל דרישה להמצאת פרטים בעקבות עלייה במדגם , מומלץ לפנות באופן דחוף לאיש מקצוע מנוסה. כל התעלמות עלולה לעלות בקנסות ובמקרים חריגים גם להאשמה פלילית .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.