מי חייב בהגשת דו”ח מקוון?

מס הכנסה מחייב מזה כמה שנים את רוב הנישומים בהגשת דוח מקוון. ישנם מעט כאלו הפטורים מכך בתנאי שההכנסה השנתית כיחיד מכל המקורות אינה עולה על -81,330 ש”ח, או כ-162,150 ש”ח לשני בני הזוג – משמע רוב הנישומים חייבים להגיש דו”ח מקוון למס הכנסה.

לצערנו, מילוי הדו”ח באתר מס הכנסה אינו ידידותי כפי שניתן היה לצפות. יתרה מילוי לא נכון שלו, עלול לגרור השלכות לא רצויות מבחינת מס הכנסה. על כן, אני ממליץ להעזר באיש מקצוע לשם מילוי הדו”ח, בדיוק כמו למילוי דו”חות הנייר הקודמים.

את הדוח מקוון והידני יש להגיש למס הכנסה  עד 31.5.14. נישומים שצריכים להגיש רק דו”ח ידני צריכים להגיש אותו אף קודם – עד ה-30.4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.