מיסוי שכר דירה – גילוי מרצון

נציבות מס הכנסה מנסה להרחיב את ציבור המדווחים ומשלמי המס . קהל משכירי הדירות מהווה כיום קהל יעד מועדף  בגלל עליית הנושא על סדר היום הציבורי ובקשר גם עם ההיערכות לגביית המס החדש על דירה שלישית. בכוונת שלטונות המס לרשת את מירב משכירי הדירות ולמסות את ריווחיהם רטרואקטיבית . במסגרת זו יצאה הנחייה מטעם הנציבות לאפשר תהליך מקוצר של דיווח רק משנת 2007 ואילך . במסגרת זו ניהלתי לאחרונה מו"מ קצר עבור זוג שהשקיע בנכסי דירות ולאורך שנים לא דיווח למס הכנסה . ההסכם שהשגתי עבורם כלל דיווח על הכנסות רק החל משנת 2007 ! והחיוב שבוצע להם היה בגובה המס המקורי בתוספת הצמדה וריבית מ.ה.  הוטל קנס מינימלי ללא בירורים ושאלות לגבי תקופות קודמות יותר וכיוב'   אני ממליץ לכם לשקול ביצוע הליך פשוט כזה ולהרוויח את השקט הנפשי הקשור לכך .

 

 

פקידי השומה מתחזים לשוכרי דירות

ישראלים רבים מפרסמים את דירתם להשכרה קיצרת מועד באתרים שמתמחים בכך דוגמת : AIRBNB

פקידי המס פתחו לאחרונה במבצע לאיתור משכירי דירות שלא דיווחו על הכנסתם לרשויות המס . הם מתחזים לתיירים ומבקשים הצעות להשכרת דירות לנופש קצר . לאחר מכן נבדקים הנתונים במאגר רשות המיסים ואלו שנתפסו ללא דיווח , מקבלים שומות מס לפי מיטב השפיטה !!! , במקרים כאלו השומה הנקבעת גבוהה , ועל הנישום מוטלת ההוכחה להפחתת השומה וכן עליו לנמק מדוע לא פתח תיק כנדרש.

אל תמתינו להם פנו עוד היום להסבר קצר על הליך פתיחת תיק במ.ה.

 

הקלות במיסוי שכר דירה 2018

הקלות המס אשר פורטו בחוזר רשות המיסים מ- 7.1.15 הוצעו לציבור שלושה מסלולי דיווח  להלן עיקרי הפרטים :

 1. מסלול פטור ממס עד סכום של 5,030 ש"ח. אם עלה שכר הדירה על סכום זה, יופחת  ההפרש בינהם מן הסכום הפטור , תקרת הפטור תעמוד אם כך על -10,060ש"ח לחודש. על מנת לבחור במסלול זה נקבעו מספר תנאים :
  • על הדירה לשמש למגורים לי טיבה.
  • הדירה אינה רשומה בספרי עסק .
   הדירה תשמש את השוכר למגורים בלבד , יש לקבל מן השוכר הצהרה בכתב, על כך!
  • בחישוב ההכנסות יילקחו בחשבון הכנסות בן הזוג החי עם הנישום וכן ילדו עד גילי 18. במסלול זה , אם עבר הנישום את תקרת הפטור !( במידה ולא עבר את תקרת הפטור יתבצע חישוב יחסי בין הסכום החייב לבין סך ההכנסה משכ"ד ) ניתן לנכות הוצאות שוטפות כגון : שכ"ט עורך דין ויועץ מס , תיקונים שוטפים ופחת. שיעור המס השולי יהיה 31% ! למעט מי שמלאו לו שישים שנה שלגביו תחול מדרגת המס הראשונה -10% .
 2. מסלול של תשלום 10% על כלל הכנסות (עד סכום של 337,000ש"ח). במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות ואין זכאות לפטור. יודגש כי יש לשלם את המס תוך חודש מתום שנת המס .
 3. מסלול של מדרגות מס רגילות (כאשר מדרגת המס הראשונה -31% !).

לתשומת ליבכם, בחירה במסלול הראשון והשלישי מאפשרת קיזוז הוצאות שהוצאו לצורך יצירת ההכנסה .

הבחירה בין מסלולי הדיווח יכולה להביא לתוצאות מס שונות מהותית , על פי הפרמטרים האישיים של הנישום.  לפיכך מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי ומיומן ,

יש אפשרות לדווח באופן מקוצר ולשלם עד סוף ינואר 2018 . חוסר דיווח עלול לגרום סנקציות שונות , תשלום באיחור יגרור חיובי הצמדה וריבית. לגבי אי דיווח לשנים קודמות , אני מתמחה בחישוב המס ובהגשת הגילוי מרצון לשלטונות המס וכן בהשגת הסדר עם תשלום מס וקנסות מינימליים. רצוי לפנות אליהם לפני שהם יגיעו אליכם !!

פנה אלי לייעוץ ללא התחייבות, לנייד  050-7700794 ראובן תמרי

תיאור טיפול בדרישת מס ענקית

לקוח שפנה אלי לפני כמה חודשים , קיבל דרישה דחופה משלטונות המס להמציא פרטים בנוגע להכנסות של משפחתו במשך שבע השנים האחרונות . לדבריו השקיע את כל חסכונות המשפחה בבניית בית אותו השכיר תמורת סכום של כ- 8,000 ש"ח לחודש. בהיותו סבור כי הכנסה מהשכרת דירה ליחיד פטורה ממס , לא הצהיר על הכנסה זו וכמובן שלא שילם מס עליה. פניתי מייד לשלטונות המס וביקשתי אורכה והשהיית ההליכים שננקטו נגדו .
ביקשתי שימציא לי את כל הפרטים על הכנסות המשפחה בשנים אלו , טופסי 106 על משכורות , מצב משפחתי וכיוב'
על פי מסמך ההקלות של מס הכנסה שפירסמתי לעיל , ניתן לבחור בין שני מסלולים אשר כל אחד מהם מוביל לתוצאת מס שונה , בהתאם לפרמטרים המשפחתיים והתעסוקתיים במשך התקופה. בבדיקה מקפת שערכתי נמצאה תמונה מורכבת כאשר בחלק מן השנים השתלם לדווח לפי מסלול אחד ובחלק מהם לפי מסלול אחר. לאחר מילוי הדו"חות המתאימים שהוגשו למס הכנסה הושג הסדר במסגרתו בוטלו רוב הקנסות והחוב שנוצר נפרס לתשלומים נוחים.

למי שקיבל דרישה להמצאת פרטים בעקבות עלייה במדגם , מומלץ לפנות באופן דחוף לאיש מקצוע מנוסה. כל התעלמות עלולה לעלות בקנסות ובמקרים חריגים גם להאשמה פלילית .