שינויים חשובים ב"מס שבח"

על מנת להגדיל את היצע הדירות בשוק , עומד משרד האוצר להציע תיקונים חשובים במיסוי מס שבח !
במסגרת חוק ההסדרים מוצע אם כן :
א. להקטין את תקופת הזמן המקנה פטור ,בין רכישת דירה חדשה למכירת הישנה , משנה וחצי לשנה.
ב. יוטל מס שבח על דירות מירושה לאחר שנתיים של החזקה.
שינויים אלו עלולים לגרום חיובים של אלפי שקלים ואנו מציעים לעקוב אחר החקיקה ולהיערך בהתאם.
משרדנו המתמחה בנושאים אלו ישמח לעדכן אתכם בכל שינוי .

הקלות במיסוי הכנסות משכר דירה של יחידים .

לאחרונה פתח מס הכנסה במבצע ארצי לאיתור יחידים שלא הצהירו כחוק על הכנסותיהם משכר דירה , מי שעלה במידגם נדרש להגיש דו"ח מפורט על הכנסותיו משכר דירה במשך 7 השנים האחרונות. במקביל פורסם מדריך הקלות במיסוי המפרט את האפשרויות הפתוחות בפני הנישום , באופן כללי ישנם שני מסלולים הניתנים לבחירת הנישום , א. לשלם מס של 10% מכל הכנסותיו מהשכרת דירות ליחידים (למעט השכרה לעסקים).  ב. לנצל את הפטור הקיים עד 5,030 ש"ח (פטור זה קטן אם שכר הדירה עלה עליו בהתאם להפרש ביניהם). לנוחותכם רצ"ב  לינק לאתר מס הכנסה המאפשר לקרוא את המאמר בשלמותו,

על מנת לאפשר בחירה בין  שתי האפשרויות דלעיל , יש לבצע בדיקה של מצב הנישום באותם שנים , בדיקה כזו תיקח בחשבון את הנתונים האישיים , את הפטורים עקב מצבים אישיים שונים כגון גיל , מצב משפחתי ,מצב בריאות , הכנסות אחרות וכיוב'

מדריך מס הכנסה לתשלום מס בגין שכר דירה של יחידים :

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomTaxGuigeRentHakalot.aspx

שינויים בחוק מס שבח

שינויים משמעותיים במס השבח – ייזהרו הקונים והמוכרים !

"תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין" שייכנס לתוקף החל בתחילת ינואר 2014, מכיל בתוכו שינויים מקיפים במיסוי בגין מכירת ורכישת נכסים.

להלן עיקרי הדברים:

·  הוחלט על ביטול הפטור ממס שבח באם מכירת הדירה נעשתה עד 4 שנים מאז מכירה של דירה קודמת.

·  החל מתחילת ינואר 2014 ישלמו המוכרים מס שבח בשיעור של 25% על הרווח הגלום בדירה הנמכרת גם אם עברו יותר מ-4 שנים מאז מכירת דירה קודמת !

שיעור המס יהיה 25%, אולם הרווח על הדירה לצורכי מס שבח, יהיה הרווח היחסי שחל מ-2014 ואילך. כלומר, יהיה חישוב מסוים ש"ייפרק" את הרווח לשתי תקופות – התקופה שבה לא חל מס שבח (ועל החלק הזה ישמר הפטור) והרווח בתקופה שבה חל מס שבח ועל התקופה הזו יהיה רווח חייב במס.

·  השינוי יחול רק על חלק מהעסקאות ויהיו עדיין עסקאות הפטורות ממס השבח.

·  יהיה חישוב נפרד בגין "דירה יחידה" או "דירה שנייה"

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ייעוץ מס לחברות ויחידים , פתיחת תיקים במס הכנסה ומע"מ , מס שבח ומיסוי מקרקעין

לאחרונה יצר איתי קשר מכר ותיק , רואה חשבון שהייתי איתו בקשר בעבר. קיבלתי את הצעתו לשיתוף פעולה בנושאי מסים לחברות וויחידים . רואה חשבון זה שימש בעבר כמפקח שומת מקרקעין במס שבח והוא אחד מהמומחים הטובים בתחום .

אנו מציעים אם כן מיגוון של שרותים בתחום מיסוי חברות ויחידים , ניהול חשבונות חודשי , דוחות חודשיים ושנתיים . פתיחת תיקים במע"מ ובמס הכנסה , דוחות אישיים והצהרות הון וכאמור : התמחות ספציפית בנשאי מס שבח ומס ריווחי הון.

כל השירותים הנ"ל ינתנו , לפי מיטב המסורת של האתר , באוירה ביתית , על כוס קפה , בלי כל התחייבות , צרו קשר אם כן

לפגישת הכרות בחינם.

הנהלת חשבונות איכותית בשילוב עם יעוץ מס

לאחר התמחות של שנים במיגוון רחב של תוכנות להנהלת חשבונות עיסקית בשילוב עם ידע רב בחוקי המס והדיווח

רכשתי יכולת חשבונאית גבוהה ואיכותית ,השירות שלי מבוסס על שילוב של ידע ונסיון רב בפתרון של הפעלה יעילה של התוכנות הרווחות בשוק (לדוגמא "ריווחית" ,"חשבשבת חלונות" ,"שיקלולית" , מיכפל )וכל זאת בשילוב עם ידע רב בתחומי המיסוי ובקשרים עם רשויות המיסוי , המע"מ .וכיוב' .

השירות ניתן באופן יעיל ותמציתי וחוסך לעסקך העסקה מנהלי חשבונות שכירים הכרוכה בהוצאות גבוהות .

 

פקידי השומה בשטח , כולם במתח !

מעת לעת נוהגים פקידי השומה לעזוב את משרדיהם נממוזגים ולצאת לפעילות בשטח . הם נכנסים לבתי עסק במסווה של לקוחות תמימים ובודקים עם רישומי התקבולים והוצאת החשבוניות , נעשים על פי החוק .במקרה שאתאר להלן גברה התלהבותו של אחד הנציגים ולאחר שלא גילה שום חריגים ברישומים ,ביקש מן הלקוח שלי להציג תעודת זהות , האחרון שלף בתמימות את ארנקו וחיפש שם את תעודת הזהות שלו . לפתע הבחין הפקיד בשק שמבצבץ מן הארנק ובחשדנותו ביקש כמובן לראות אותו . השק היה על סך – 100 ש"ח !. אהה  !! קרא פקיד השומה  נמצא הראה לי את רישום השק בקופה פנה וביקש מלקוחי שלצערו לא נמצא כל תיעוד לרישום השק .לקוחי ניסה להסביר כי בבוקר ניכנסה לחנות שכנה וביקשה לפרוט לה את השק למזומן שהיתה זקוקה לו באותו זמן. הסבריו לא התקבלו ונירשמה לו הערה חמורה אשר הובילה תוך כמה ימים להודעה על  פסילת סיפרי חשבונותיו . המשמעות היא שפקיד השומה רשאי להוציא קביעת הכנסה ודרישת מס , על פי מיטב שפיטתו , כמה עשרות אלפי ש"ח לבעל חנות קטנה אינה עניין של מה בכך והוא פנה אלי בהיסטריה וביקש את עצתי. ביקשתי מייד פגישה עם סגן פ"ש באזור והסברתי לו את הנסיבות . הסברי נפלו על אוזניים אטומות ולא נותרה לנו ברירה אלא לפנות לבית המשפט ולבקש "צדק" . אבהיר לכם כרקע כי מדובר בלקוח אשר בקושי מושך מן החנות את פרנסתו הדלה , פנייה לעורך דין תעלה לו אלפי שקלים וגם תוצאת המס לא ברורה . לפיכך הלכתי בעצמי לעשות שיעורי בית בנושא , למדתי כמה עשרות פסקי דין , באחד מהם היה מדובר על מקרה דומה בו נעשה חיפוש על גופו של הנישום . בית המשפט פסל את קביעת השומה וקבע כי חיפוש על גופו של הנישום , אינו חוקי !. מצויידים בפסק הדין הלכנו לבית המשפט , שם חיכינו בסבלנות לתורנו , מאחר וכיועץ מס אינני מוסמך להופיע בפני השופט , ביקשתי לתדרך את לקוחי והוא ייצג את עצמו . בקיצור פסק הדין התקדימי הוגש לשופט וזה הגיש אותו לפרקליטה הנדהמת שניסתה לטעון כי לא מדובר בחיפוש אלא בהצצה בלבד . השופט לא קיבל את טענתה וביטל את פסילת הספרים וקביעת השומה . ואתם שם בשטח הזהרו ורישומו את כל התקבולים בעסק , כחוק . אך כאשר יבקשו מכם להוציא ארנק מכיסכם וכיוב' דעו כי זכותכם לסרב .

מי חייב בהגשת דו"ח מקוון?

מס הכנסה מחייב מזה כמה שנים את רוב הנישומים בהגשת דוח מקוון. ישנם מעט כאלו הפטורים מכך בתנאי שההכנסה השנתית כיחיד מכל המקורות אינה עולה על -81,330 ש"ח, או כ-162,150 ש"ח לשני בני הזוג – משמע רוב הנישומים חייבים להגיש דו"ח מקוון למס הכנסה.

לצערנו, מילוי הדו"ח באתר מס הכנסה אינו ידידותי כפי שניתן היה לצפות. יתרה מילוי לא נכון שלו, עלול לגרור השלכות לא רצויות מבחינת מס הכנסה. על כן, אני ממליץ להעזר באיש מקצוע לשם מילוי הדו"ח, בדיוק כמו למילוי דו"חות הנייר הקודמים.

את הדוח מקוון והידני יש להגיש למס הכנסה  עד 31.5.14. נישומים שצריכים להגיש רק דו"ח ידני צריכים להגיש אותו אף קודם – עד ה-30.4.