א.ג. מקבל ייעוץ בהליכי פרישה מעבודה

א.ג. פרש לפני כחודש מעבודתו . ערך הפיצויים שצבר במשך כ-30 שנות עבודתו הגיע לכמה מאות אלפי ש”ח. בנוסף החל לקבל פנסיה בסכום של כ 10,000ש”ח.במסגרת הייעוץ שקיבל החליט לנצל את מלוא הפטור המוכר ממס על הפיצוייםואת יתרת הכספים החייבים לייעד לקצבה. אבל זה לא סוף הסיפור !פנינו לחברת הביטוח וביקשנו לבצע חישוב של הקצבה שיכול לקבל.הסכום המחושב הגיע לכ-1,500ש”ח. לאחר שנקבל את הפטור על כספי הפיצויים ואת האישור על ייעוד הכספים לקצבה, אציע לו לבצע הליך של “קיבוע זכויות”.במסגרת ההליך יעמדו בפני א שתי אפשרויות : 1. לקבל את הקצבה ולנצל את הפטור של סעיף 9א לצורך הקטנת המס שיוט על הקצבאות , 2. להוון בפטור ממס את כספי הקצבה ולנצל את יתרת הנחת המס בפנסיה הראשונה שלו.לפני עריכת החישובים הסופיים , נראה לי שאמליץ לו לבחור באופציה השנייההסיבה היא שיש לו פנסיה ראשית בסכום סביר עם מס קטן (לאחר ההנחה שתיוותר לפי ס’ 9א’) ויקבל כמה מאות אלפי ש”ח פטורים ממס לשימוש חופשיבמקום לפרוס אותם לשנים רבות קדימה. הבאתי את סיפור המקרה כדוגמא אופיינית להליכים שאני מעביר ,והיום יותר מתמיד חשוב לקבל עזרה מקצועית מאחר ופקידי מס הכנסה אינם מקבלים קהל ויש אם כן לבצע הליך מורכב של פניות ובירורים באינטרנט.

ימים בריאים לכל העוקבים.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.