עוסק פטור

כמידי שנה גם השנה עודכנה תקרת הסכום של עסקאות ל- “עוסק פטור” – כך שעוסק פטור יוכל להיות רק מי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על סך של 79,482 ₪ בשנת 2014. כל סכום עסקאות מעבר לכך, מחייב רישום כעוסק מורשה במע”מ.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.